Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου Υπαλλήλων Πολιτικής Άμυνας αποφάσισε, σύμφωνα με το Άρθρο 15.15α του Καταστατικού της Οργάνωσής μας, τη σύγκλιση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μελών η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 16:00 στο εστιατόριο Πανόραμα (Γεωργία) στη Χοιροκοιτία.

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 15.15.δ του Καταστατικού της ΠΑΣΥΔΥ κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση κύρια Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:

1. Λογοδοσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στα Πεπραγμένα του χρόνου που έληξε. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος κωλύεται λογοδοτεί ο Γραμματέας ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται.

2. Συζήτηση για τα βασικά θέματα τα οποία απασχολούν τον Κλάδο.

3. Διάφορα θέματα που θα υποβληθούν γραπτώς από τα μέλη, δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

Η παρουσία όλων σας είναι απαραίτητη. Σημειώνεται ότι σε κάθε Γενική Συνέλευση, οποιοσδήποτε αριθμός των παρόντων μελών, σε δεκαπέντε(15) λεπτά από την ώρα που ορίζεται η σύγκλησή της, αποτελεί απαρτία. Οι αποφάσεις της θα είναι δεσμευτικές.

 

Πρόεδρος,
Μικαέλλα Μαλά

Γραμματέας,
Παναγιώτα Ηλία