Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Καλούνται όλα τα μέλη του Επαρχιακού Τμήματος ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Πάφου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου, 2020 και ώρα 4.30 μμ. στο Αμφιθέατρο του οικήματος της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. στην Πάφο.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

1. Λογοδοσία του Προέδρου του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου

2. Ταμειακή Έκθεση

3. Συζήτηση πάνω στη λογοδοσία του Προέδρου και την Ταμειακή Έκθεση

4. Οποιονδήποτε άλλο θέμα υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστο δύο μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

 

Παρακαλώ σημειώστε ότι σε κάθε Γενική Συνέλευση οποιοσδήποτε αριθμός των παρόντων μελών, σε δεκαπέντε (15) λεπτά από την ώρα που ορίζεται η σύγκλησή της, αποτελεί απαρτία.

 

Πρόεδρος,
Νεόφυτος Νεοφύτου

Γραμματέας,
Γιαννάκης Ιωάννου