Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Καλείστε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Κλάδου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 08:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος.

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης θα είναι τα ακόλουθα:

1. Λογοδοσία Προέδρου.

2. Συζήτηση επί των πεπραγμένων και λήψη αποφάσεων.

3. Οικονομικός απολογισμός από την ταμεία.

4. Διάφορα.

 

Στην ενότητα 4 εμπίπτουν θέματα που θα εγγράψουν προς συζήτηση τα μέλη του κλάδου. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού, οποιοδήποτε μέλος μπορεί να εγγράψει θέματα προς συζήτηση, νοουμένου ότι αυτά θα υποβληθούν γραπτώς προς το ΔΣ δύο τουλάχιστον μέρες πριν την ετήσια γενική συνέλευση, δηλ. μέχρι την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020. Η παραλαβή των θεμάτων θα γίνει από τον Γραμματέα του Κλάδου, συνάδελφο Πάρι Ιωσήφ.