Τιμή εισιτηρίου: €5,00

 

Εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε επικοινωνώντας με τους πιο κάτω:

- Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου, Δημοσθένη Σεβέρη 3, 1066, Κτήριο ΠΑΣΥΔΥ, 1ος όροφος, τηλ. 22 337200

- Άννα Μαρία, τηλ. 99 567370

- Ευτυχία, τηλ.  99 551003


Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Grey Terrace - Καφεστιατόριο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »