Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Ειδοποιούνται τα μέλη του Κλάδου Συνταξιούχων ότι η ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 στον 2ο όροφο των Γραφείων της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. (Πολιτιστικό) και ώρα 10.00π.μ.

 

Ημερήσια Διάταξη:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης.

2. Λογοδοσία του Προέδρου του Κλάδου για τα πεπραγμένα της προηγούμενης χρονιάς.

3. Συζήτηση επί της Λογοδοσίας και λήψη αποφάσεων.

4. Διάφορα.

5. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που θα υποβληθεί στο Δ.Σ. δύο τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

 

Δ. Πογιατζής, Πρόεδρος

Σ. Αυγουστής, Γραμματέας