Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Grey Terrace - Καφεστιατόριο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Σε γενικά θετικό κλίμα άρχισε την περασμένη Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών η συζήτηση των δύο προτάσεων νόμου για το διορισμό σε μόνιμες θέσεις της δημόσιας υπηρεσίας προσώπων που υπηρετούν με καθεστώς Εργοδοτουμένου Αορίστου Χρόνου (ΕΑΧ). Σε μια πρώτη αντίδραση τόσο η επίσημη πλευρά όσο και τα κοινοβουλευτικά κόμματα εκφράστηκαν θετικά και απομένει μόνο η γνωμάτευση της Γενικής Εισαγγελίας για τη συνταγματικότητα του προτεινόμενου μέτρου. 

 

Για την ΠΑΣΥΔΥ ο διορισμός σε μόνιμες θέσεις όλων των ΕΑΧ που υπηρετούν στη Δημόσια Υπηρεσία στη βάση πλήρους απασχόλησης σε μόνιμες θέσεις νοουμένου ότι κατέχουν τα προσόντα που απαιτούνται από τα Σχέδια Υπηρεσίας των θέσεων στις οποίες θα διοριστούν είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων της Οργάνωσής μας και στα πλαίσια αυτά ετοιμάστηκε η πρόταση Νόμου, η οποία και κατατέθηκε στα κοινοβουλευτικά κόμματα για προώθηση στη Βουλή για ψήφιση.

 

Σε δηλώσεις του στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών ο Υπουργός Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης εξέφρασε τη στήριξή του προς την πρόταση νόμου και πρόσθεσε ότι με τη ρύθμιση που προνοείται δεν θα υπάρξει δημοσιονομικό κόστος καθώς οι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου θα αντικαταστήσουν μόνιμες θέσεις στο δημόσιο. Πρόσθεσε ότι με την εφάπαξ διευθέτηση θα τερματιστεί και η στρέβλωση της πρόσληψης υπαλλήλων αορίστου χρόνου. Ανάφερε επίσης ότι αρνητικό για τους ΕΑΧ είναι και το γεγονός ότι δεν έχουν καθεστώς ανέλιξης και τούτο επιλύεται με το διορισμό τους σε μόνιμες θέσεις.

 

Ο κ. Πετρίδης αναφέρθηκε σε δηλώσεις της Νομικής Υπηρεσίας ότι δεν έγινε γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία για τη συνταγματικότητα της πρότασης νόμου, διότι η Υπηρεσία δεν γνωματεύει σε προτάσεις νόμου. Πρόσθεσε όμως ότι αν υπάρχει νομική καθαρότητα η κυβέρνηση θα στηρίξει το μέτρο.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας κ. Γιώργος Παπαγεωργίου επίσης συμφώνησε με το προτεινόμενο μέτρο νοουμένου ότι θα βρεθεί ο νόμιμος τρόπος και ζήτησε τη σχετική γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας, την οποία θα μεταφέρει στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή ο Γενικός Εισαγγελέας σε επόμενη συνεδρία της. 

 

Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ σ. Γλαύκος Χατζηπέτρου επικαλέστηκε αποφάσεις των Ελληνικών Δικαστηρίων σε σχέση με μετατάξεις στο δημόσιο. Υπάρχει είπε νομολογία από την Ελλάδα που καθορίζει ότι είναι στις εξουσίες του κράτους να ρυθμίζει θέματα της δημόσιας υπηρεσίας.

 

Η Οργάνωσή μας έχει επανειλημμένα τονίσει ότι ο συλλογικός διορισμός των ΕΑΧ κρίνεται απαραίτητος, αφενός για την κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και αφετέρου για τη διατήρηση της ιεραρχικής δομής της δημόσιας διοίκησης, που είναι θεμελιωμένη σε κανόνες δικαίου. Είναι με σκοπό την υλοποίηση του στόχου αυτού το ταχύτερο δυνατό που ετοιμάστηκε η Πρόταση Νόμου από την Οργάνωση και διαβιβάστηκε στα κοινοβουλευτικά κόμματα.

 

Είναι σημαντικό να λεχθεί ότι η κυβέρνηση σε συνάντηση τον περασμένο Οκτώβριο στο Προεδρικό Μέγαρο επιβεβαίωσε, διά στόματος τόσο του ιδίου του Προέδρου της Δημοκρατίας όσο και του Υπουργού Οικονομικών, ότι διάκειται θετικά ως προς τη μονιμοποίηση των ΕΑΧ.

 

Η Οργάνωσή μας μέσα από εντατικές συναντήσεις και επαφές με τα κόμματα και την κυβέρνηση συνεχίζει τις προσπάθειες για ψήφιση της Πρότασης Νόμου από τη Βουλή το συντομότερο δυνατό προς αποκατάσταση των 4.500 συναδέλφων ΕΑΧ.