Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου Τεχνικού και Επιστημονικού Προσωπικού Υπουργείου Άμυνας αποφάσισε, σύμφωνα με το Άρθρο 15.15α του Καταστατικού της Οργάνωσής μας, τη σύγκλιση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μελών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12:00μ., στο οίκημα της ΠΑΣΥΔΥ στη Λευκωσία.

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 15.15δ του Καταστατικού της ΠΑΣΥΔΥ κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση κύρια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:

(α) Λογοδοσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στα πεπραγμένα του χρόνου που έληξε. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος κωλύεται λογοδοτεί ο Γραμματέας ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται για τον σκοπό αυτό.

(β) Συζήτηση πάνω στη λογοδοσία του Προέδρου και λήψη αποφάσεων πάνω σε κάθε θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

(γ) Οποιοδήποτε άλλο θέμα, που κατά την άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κλάδου, των διαφόρων σωμάτων της ΠΑΣΥΔΥ, ή οποιουδήποτε μέλους του κλάδου πρέπει να συζητηθεί και που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

 

2. Σύμφωνα με το άρθρο αρ.15.15γ του Καταστατικού της ΠΑΣΥΔΥ, σε κάθε Γενική Συνέλευση, οποιοσδήποτε αριθμός των παρόντων μελών, σε δεκαπέντε (15) λεπτά από την ώρα που ορίζεται η σύγκληση της, αποτελεί απαρτία.

 

Η παρουσία όλων των μελών του κλάδου κρίνεται απαραίτητη.

 

Πρόεδρος, Δώρος Παναγίδης
Γραμματέας, Ευγένιος Χατζηπέτρου