Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Grey Terrace - Καφεστιατόριο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Σε πολύ φιλικό κλίμα πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη στο Προεδρικό Μέγαρο συνάντηση της ηγεσίας της ΠΑΣΥΔΥ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη. Κατά τη συνάντηση αυτή επιδόθηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η Γενική απόφαση του 56ου Συνεδρίου, στην οποία έχουν ενσωματωθεί οι θέσεις και η πορεία δράσης της Οργάνωσής μας στα βασικά θέματα που απασχολούν τα μέλη και καθορίζονται οι προτεραιότητες στις οποίες τα σώματα της Συντεχνίας θα επιδιώξουν λύσεις στο άμεσο μέλλον.

 

Υπενθυμίζουμε ότι το 56ο Συνέδριο της ΠΑΣΥΔΥ, που συνήλθε στη Λευκωσία την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 ενέκρινε την Έκθεση Πεπραγμένων του απερχόμενου Γενικού Συμβουλίου και την ομιλία του Γενικού Γραμματέα με τις θέσεις και εισηγήσεις που περιέχονται σ’ αυτήν και ύστερα από ενδελεχή συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφάσισε όπως δοθεί προτεραιότητα στα ακόλουθα θέματα:

 • Οργάνωση και λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας – Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας.
   
 • Αποπαγοποίηση και πλήρωση κενών θέσεων Προαγωγής.
   
 • Αποζημίωση για την υπερωριακή απασχόληση και το σύστημα βάρδιας.
   
 • Στέγαση των κυβερνητικών Τμημάτων/Υπηρεσιών σε ασφαλή, σύγχρονα και λειτουργικά γραφεία.
   
 • Διορισμός σε μόνιμες θέσεις των Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου.
   
 • Εισαγωγή νέου επαγγελματικού σχεδίου σύνταξης για κάλυψη όσων προσλήφθηκαν την 1η Οκτωβρίου του 2011 ή μετέπειτα.

 

Για τις πιο πάνω εκκρεμότητες και προβλήματα τονίστηκε η εμμονή στο διάλογο μέσα από τις θεσμοθετημένες διαδικασίες και στο στόχο των συναινετικών ρυθμίσεων.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας άκουσε με κατανόηση τις θέσεις της ΠΑΣΥΔΥ και έδειξε καλή διάθεση και ετοιμότητα να συμβάλει και από δικής του πλευράς για την ορθολογική αντιμετώπιση των προβλημάτων που ταλανίζουν τη δημοσιοϋπαλληλική τάξη, αλλά και τη δημόσια υπηρεσία.

 

Αξίζει να τονιστεί ότι ιδιαίτερα θετική ήταν η ανταπόκριση του Προέδρου της Δημοκρατίας στο αίτημά μας για στέγαση των κυβερνητικών Τμημάτων/Υπηρεσιών σε ασφαλή, σύγχρονα και λειτουργικά γραφεία.