Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Grey Terrace - Καφεστιατόριο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Από το ενημερωτικό δελτίο της EPSU

Βουλγαρία

Οι Δημοσιοϋπαλληλικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις της Βουλγαρίας συμμετείχαν σε πανεθνική διαδήλωση με κύριο αίτημα τη στήριξη και τη βελτίωση των κανονισμών που αφορούν την απουσία ασθενείας. Με σύνθημα «οι υπάλληλοι που απουσιάζουν λόγω ασθενείας δεν είναι εγκληματίες» οι δημοσιοϋπαλληλικές οργανώσεις ζητούν καταβολή στους εργαζομένους επιδόματος απουσίας ασθενείας από την πρώτη μέρα της απουσίας τους από την εργασία λόγω ασθενείας. Ζητούν ικανοποιητικά μέτρα για τα θέματα απουσίας ασθενείας σε σχέση με τον εργάσιμο χρόνο.

Ταυτόχρονα με τη διαδήλωση και την προβολή των αιτημάτων για θέματα απουσίας ασθενείας οι υπάλληλοι κοινωνικών ασφαλίσεων πραγματοποίησαν και μονόωρη στάση εργασίας για στήριξη του αιτήματος τους για αύξηση 40% στις απολαβές τους.

 

Γαλλία

Για Πέμπτη βδομάδα συνεχίστηκαν οι δυναμικές κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη Γαλλία κατά των προτάσεων του Προέδρου Μακρόν για αναθεώρηση του συνταξιοδοτικού συστήματος. Οι εργαζόμενοι εκφράζουν έντονη ανησυχία ότι οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις θα οδηγήσουν σε αυξημένο όριο ηλικίας αφυπηρέτησης ως προϋπόθεση για αξιοπρεπή σύνταξη ενώ η πιθανή μείωση της ηλικίας αφυπηρέτησης θα σημαίνει μειωμένη σύνταξη.

Των κινητοποιήσεων ηγούνται οι εργαζόμενοι στις μεταφορές και τον τομέα της παιδείας οι οποίοι ήσαν και επικεφαλής της διαδήλωσης στο Παρίσι στην οποία συμμετείχαν 800,000 εργαζόμενοι από ολόκληρο το φάσμα των επαγγελμάτων. Τα Συνδικάτα προγραμματίζουν συνέχιση των κινητοποιήσεων παρά τις προτάσεις του προέδρου Μακρόν για τροποποιήσεις στο σχέδιο που έχει ήδη ανακοινωθεί.

 

Ηνωμένο Βασίλειο

Τέσσερις δημοσιοϋπαλληλικές συνδικαλιστικές οργανώσεις στη Βόρεια Ιρλανδία με τεράστια πλειοψηφία αποφάσισαν δυναμικές κινητοποιήσεις περιλαμβανομένης και απεργίας, για άσκηση πίεσης στην Κυβέρνηση να αποφασίσει μέτρα για εξίσωση των απολαβών των εργαζομένων στον τομέα υγείας των οποίων οι απολαβές είναι οι χειρότερες σε σύγκριση με συναδέλφους τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η συνδικαλιστική πλευρά ζητά επίσης επείγουσα επίλυση του προβλήματος της υποστελέχωσης ώστε να διασφαλίζεται ασφαλής και αποτελεσματική λειτουργία στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας.

 

Αυστρία

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του τομέα ιδιωτικής υγείας υπέβαλαν στην εργοδοτική πλευρά αίτημα για νέα συλλογική σύμβαση για τους υπαλλήλους υγείας και κοινωνικής φροντίδας, η οποία θα καλύπτει ώστε 125000 εργαζόμενους μέλη τους.

Κύριο αίτημα τους είναι η εφαρμογή εβδομαδιαίου 35άωρου εργασίας χωρίς μείωση μισθών. Το Συνδικαλιστικό Κίνημα κρίνει ότι η εφαρμογή του 35άωρου θα κάμει ελκυστικότερο τον τομέα και θα οδηγήσει σε αυξημένες προσλήψεις που θα επιλύσουν την υποστελέχωση του τομέα και σε μείωση του υπερβολικού φόρτου εργασίας.

Τα συνδικάτα ζητούν επίσης αύξηση απολαβών κατά 8.6% για εργαζόμενους με υποχρέωση 38άωρο εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας ώστε να καλύπτεται μισθολογικά η αυξημένη υποχρέωση εργασίας του χρόνου διαφοράς από το 35άωρο.

 

Δανία

Μελέτη του Κέντρου Κοινωνικών Μελετών της Δανίας έχει καταδείξει ότι η επικρατούσα ανισότητα στις απολαβές αποτελεί μείζον δομικό πρόβλημα για τις δημόσιες υπηρεσίες και ειδικότερα για τους τομείς φροντίδας και κοινωνικών υπηρεσιών. Η μελέτη κατέδειξε ότι οι μέσοι όροι μισθών στον τομέα μειώνονται ως αποτέλεσμα του αυξημένου ποσοστού προσλήψεων γυναικών. Συγκεκριμένα οι μισθοί των ανδρών υπαλλήλων κατά μέσο όρο ανέρχονται σε 30000 Δανέζικες κορώνες ενώ των γυναικών στον ίδιο τομέα σε 24150.

Ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων των δημοσιοϋπαλληλικών οργανώσεων με την εργοδοτική πλευρά συμφωνήθηκε το 2018 αντιμετώπιση του προβλήματος των απολαβών αλλά δεν έχουν ακόμη εγκριθεί οι απαραίτητες πιστώσεις από την κυβέρνηση με αποτέλεσμα η εφαρμογή των συμφωνηθέντων να αναβάλλεται για το 2021.

 

Ισπανία

Οι δημοσιοϋπαλληλικές οργανώσεις του τομέα υγείας και κοινωνικής φροντίδας συμμετέχουν στην εκστρατεία για βελτιωμένες απολαβές και συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους στον τομέα. Σε πρόσφατη κινητοποίηση τους 3000 συνδικαλιστές πραγματοποίησαν διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Υγείας με αίτημα τη βελτίωση στις απολαβές.

Η συνδικαλιστική πλευρά έχει διαβιβάσει σε όλες τις αυτόνομες περιφέρειες της χώρας αίτημα προς τις τοπικές αρχές να αντιταχθούν στις πιέσεις του ιδιωτικού τομέα για αποτροπή μέτρων βελτίωσης των απολαβών, μείωσης της αβέβαιης εργασίας και αντιμετώπισης του υπερβολικού φόρτου εργασίας.

 

Συλλογική διαπραγμάτευση στη δημόσια διοίκηση

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας έχει ετοιμάσει νέα έκθεση η οποία μελετά τους στόχους του συστήματος συλλογικής διαπραγμάτευσης στη δημόσια διοίκηση. Στην έκθεση παράλληλα με τα ειδικά παραδείγματα συγκεκριμένων χωρών που περιλαμβάνουν τη Δανία και την Ισπανία η έκθεση αναφέρεται και σε πρόσφατες εξελίξεις και το βαθμό στον οποίο η συλλογική διαπραγμάτευση καλύπτει θέματα όπως η πληροφόρηση και διαβούλευση, μέτρα επίλυσης διαφορών, διευκολύνσεις για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, θέματα ισότητας των δύο φύλων και θέματα αξιοπρεπούς εργασίας.

Ένα από τα πορίσματα της έκθεσης είναι ότι οι διάφορες κυβερνήσεις εξελικτικά αποκλείουν τα θέματα απολαβών από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.