Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Grey Terrace - Καφεστιατόριο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) πληροφορεί το κοινό ότι πραγματοποιεί δημόσια διαβούλευση για τα σχέδια Κανονισμών με τίτλο:

1) οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας) Κανονισμοί του 2019, και

2) οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Νοσηλευτές και Μαίες) Κανονισμοί του 2019.

 

Σκοπός των περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας) Κανονισμών  του 2019 είναι μεταξύ άλλων ο καθορισμός:

 • των επαγγελμάτων και ειδικοτήτων των άλλων επαγγελματιών υγείας με τους οποίους ο Οργανισμός συμβάλλεται,
 • των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας από άλλους επαγγελματίες υγείας, εξαιρουμένης της ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας,
 • της αμοιβής,
 • των ελάχιστων απαιτήσεων για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας,
 • της διαδικασίας εγγραφής των άλλων επαγγελματιών υγείας στο Σύστημα,
 • της σύναψης σύμβασης με τον Οργανισμό,
 • και της τήρησης αρχείου από τους άλλους επαγγελματίες υγείας.

 

Σκοπός των περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Νοσηλευτές και Μαίες) Κανονισμών του 2019 είναι μεταξύ άλλων ο καθορισμός:

 • των επαγγελμάτων και ειδικοτήτων των νοσηλευτών και μαιών με τους οποίους ο Οργανισμός συμβάλλεται,
 • των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας από τους νοσηλευτές και μαίες, εξαιρουμένης της ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας,
 • της αμοιβής,
 • των ελάχιστων απαιτήσεων για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας,
 • της διαδικασίας εγγραφής νοσηλευτών και μαιών στο Σύστημα,
 • της σύναψης σύμβασης με τον Οργανισμό, και
 • της τήρησης αρχείου από νοσηλευτές και μαίες.  

 

Τα σχέδια των Κανονισμών βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας,  http://www.gesy.org.cy 

 

Γραπτές απόψεις, σχόλια, εισηγήσεις ή/και παρατηρήσεις, μπορούν να αποσταλούν μέχρι την 2η Ιανουαρίου 2019:

 • στη διεύθυνση Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, Τ.Θ. 26765, 1641 Λευκωσία ή
 • μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό 22 875021 ή
 • ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hio@hio.org.cy

 

4 Δεκεμβρίου 2019
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ