Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Grey Terrace - Καφεστιατόριο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Ο Κλάδος Ιατρών και Κλινικών Διευθυντών της ΠΑΣΥΔΥ εκφράζει την αμέριστη στήριξη του και καταβάλλει προσπάθειες επίλυσης του σοβαρού προβλήματος που προκύπτει με τους Ειδικευόμενους Ιατρούς των Κρατικών Νοσηλευτηρίων της Κύπρου από την αναθεώρηση της σχετικής Ελληνικής Νομοθεσίας. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη νομοθεσία του Ελληνικού κράτους, οι ειδικευόμενοι ιατροί οφείλουν προ της περάτωσης της απαιτούμενης διάρκειας εκπαίδευσης τους και της συμμετοχής τους στις σχετικές εξετάσεις, να υπηρετήσουν ως Γιατροί Υπαίθρου στην Ελληνική επαρχία. Το πρόβλημα επιτείνεται για τους ειδικευόμενους ιατρούς οι οποίοι απόκτησαν το πτυχίο ιατρικής από άλλες χώρες εκτός Ελλάδας και οι οποίοι για απόκτηση ειδικότητας θα πρέπει να παρακαθίσουν στις εξετάσεις του Ελληνικού Υπουργείου Υγείας. Αυτή η ομάδα ιατρών θα πρέπει πέραν από την υπηρεσία τους στην Ελληνική επαρχία, να λάβουν Άδεια Άσκησης επαγγέλματος από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, κάτι που προϋποθέτει απόδειξη μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα, με καταχώρηση διεύθυνσης κατοικίας και ενεργού τραπεζικού λογαριασμού με κατάθεση μεγαλύτερη των €4,000.

 

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, δεκάδες γιατροί που απόκτησαν το πτυχίο ιατρικής μετά το 2015 και κάνουν ειδίκευση στην Κύπρο δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την ειδίκευση τους και να αποκτήσουν τον τίτλο Ειδικού Ιατρού. Σύμφωνα με τους ειδικευόμενους ιατρούς, τόσο οι ίδιοι όσο και το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου δεν είχαν ενημερωθεί για τις αλλαγές στη νομοθεσία οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το 2014 μαζί με πολλές άλλες αλλαγές και ρυθμίσεις την περίοδο της οικονομικής κρίσης και των απαιτήσεων της τρόικας.

 

Επισημαίνεται ότι το θέμα έχει τεθεί και συζητηθεί από τους εκπροσώπους του Κλάδου μας με τον Υπουργό Υγείας, με την εισήγηση για τροποποίηση της διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας - Κύπρου ούτως ώστε να εξαιρούνται όσοι γιατροί πραγματοποιούν το μεγαλύτερο μέρος της Ειδικότητάς τους στην Κύπρο με την υπογραφή επιπρόσθετα προσωπικής δεσμευτικής δήλωσης για μη εργασία στην Ελλάδα εκτός και αν ο ενδιαφερόμενος Ειδικός Ιατρός υπηρετήσει στην Ελληνική επαρχία. Η πρακτική αυτή εφαρμόστηκε στο παρελθόν για τους Κύπριους ειδικευόμενους ιατρούς.

 

Ενόψει των πιο πάνω, καλούμε το Υπουργείο να επισπεύσει και να ενδυναμώσει την επικοινωνία και τις προσπάθειες που καταβάλει προς το Ελληνικό Υπουργείο Υγείας, γιατί με την παρούσα ρύθμιση οι ειδικευόμενοι ιατροί παραμένουν εκτεθειμένοι χωρίς δικαίωμα απόκτησης ειδικότητας, ενώ ταυτόχρονα το Κυπριακό ιατρικό σύστημα θα στερηθεί την υπηρεσία νέων ειδικών ιατρών.

 

Λευκωσία,
08/11/2019.