Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Grey Terrace - Καφεστιατόριο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Αναδημοσιεύουμε από το πληροφοριακό δελτίο της EPSU ειδήσεις για τις συνεχώς αναβαθμιζόμενες δράσεις των μελών των Ευρωπαϊών Δημοσιοϋπαλληλικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων. Προηγούνται στις κινητοποιήσεις οι οργανώσεις του τομέα δημόσιας υγείας οι οποίες έχουν ήδη καταλήξει και σε επιτυχίες.

 

Στη Βουλγαρία 5000 περίπου εργαζόμενοι στον τομέα της δημόσιας υγείας συμμετείχαν σε πανεθνική διαδήλωση στη Σόφια στις 7 Οκτωβρίου με αίτημα την αύξηση των απολαβών και τη συστηματοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης ώστε να τερματισθεί η τάση των εργαζομένων του τομέα να εγκαταλείπουν τις δημόσιες υπηρεσίες και να αναζητούν καλύτερες αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα όπως και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Αποτέλεσμα της διαδήλωσης ήταν η πραγματοποίηση σύσκεψης αντιπροσωπείας των εργαζομένων με τον Υπουργό Υγείας ο οποίος δεσμεύτηκε να προωθήσει έγκριση πρόσθετης δαπάνης 120 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό του 2020 τα τρία τέταρτα της οποίας θα διατεθούν σε αυξήσεις των απολαβών του προσωπικού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Συντεχνίας των Εργαζομένων στον τομέα δημόσιας υγείας μετά τη συμφωνία οι μισθοί του νοσηλευτικού προσωπικού θα αυξηθούν στα 460-485 ευρώ και του ιατρικού προσωπικού στα 560-614 ευρώ.

 

Στην Ολλανδία οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του προσωπικού νοσοκομείων προγραμματίζουν την πρώτη πανεθνική απεργιακή τους κινητοποίηση στις 20 Νοεμβρίου για άσκηση πιέσεως στους αρμοδίους για βελτίωση των προτάσεων τους για νέα συλλογική σύμβαση που θα καλύπτει 200.000 εργαζόμενους.

Η συνδικαλιστική πλευρά ζητά αύξηση απολαβών 5% για το 2019 και πρόσθετο επίδομα υπερωριακής απασχόληση με μικρή προειδοποίηση. Οι αρμόδιοι προσφέρουν ετήσια αύξηση 2.8% με παράλληλη μείωση της ασφάλειας υγείας και των επιδομάτων ασθένειας.

 

Στη Γαλλία στις 15 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε κοινή κινητοποίηση των εργαζομένων στην πυροσβεστική υπηρεσία και στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας με αίτημα την κατοχύρωση της απασχόλησης τους και των προσφερόμενων υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Κοινό αίτημα των συντεχνιών είναι η αναστολή των ιδιωτικοποιήσεων, η αύξηση των επενδύσεων στις δημόσιες υπηρεσίες και η αύξηση των απολαβών του προσωπικού, ώστε να αντικατοπτρίζεται η σκληρή εργασία και οι κίνδυνοι που απειλούν το προσωπικό στις δημόσιες υπηρεσίες.

Η συνδικαλιστική πλευρά προγραμματίζει νέες κινητοποιήσεις για τις 14 Νοεμβρίου.

 

Στο Βέλγιο οι συντεχνίες των εργαζομένων στον τομέα υγείας και κοινωνικής φροντίδας κατήλθαν σε απεργιακή κινητοποίηση στις 24 Οκτωβρίου για άσκηση πιέσεως στους αρμοδίους, ώστε να επιδείξουν διάθεση για επίλυση των προβλημάτων που ταλανίζουν τους εργαζομένους στους δύο τομείς σε σχέση με το ωράριο εργασίας, το δικαίωμα απουσίας και την κατάρτιση του προσωπικού. Στην απεργία συμμετείχαν τόσο οι εργαζόμενοι στο δημόσιο όσο και προσωπικό ιδιωτικών νοσοκομείων.

 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο η Δημοσιοϋπαλληλική Συνδικαλιστική Οργάνωση UNISON πέτυχε σημαντική νίκη στις προσπάθειες για διασφάλιση των δικαιωμάτων των καθαριστριών για τις οποίες αναγνωρίστηκε το δικαίωμα για άδεια διακοπών με απολαβές, η υπερωριακή αποζημίωση, τα επιδόματα ασθενείας και το δικαίωμα σύνταξης. Οι νέες ρυθμίσεις θα ισχύουν μέχρι το 2021.

 

Στη Γερμανία η δημοσιοϋπαλληλική συνδικαλιστική οργάνωση δημοσιοποίησε τα πορίσματα μεγάλης έρευνας, η οποία κατέδειξε ότι περισσότεροι από 21.000 δημόσιοι υπάλληλοι και σχεδόν 18.000 υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα σε ποσοστό 92% επιλέγουν μείωση των ωρών εργασίας αντί την αύξηση των απολαβών την οποία επιλέγουν το 57% των εργαζομένων. Από τους όσους επιλέγουν τη μείωση των ωρών εργασίας το 45% επιλέγουν μείωση των εργάσιμων ημερών και το 30% μείωση του ημερήσιου ωραρίου εργασίας με σχετική αύξηση της διάρκειας της ετήσιας άδειας διακοπών.

Τα πορίσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν για την προετοιμασία της Συνδικαλιστικής πλευράς για τις επίσημες διαπραγματεύσεις του επόμενου χρόνου.