Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Grey Terrace - Καφεστιατόριο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Το Κλαδικό Συμβούλιο των Σχολικών Υπαλλήλων της ΠΑΣΥΔΥ εκφράζει τη μεγάλη του ανησυχία και τον έντονο προβληματισμό του, αναφορικά με την κατάργηση της αυτονομίας των Σχολικών Εφορειών και την ένταξή τους στους υπό συμπλεγματοποίηση Δήμους, όπως προνοείται στο προωθούμενο Νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Η πρόταση αυτή μας βρίσκει εκ διαμέτρου αντίθετους, καθώς θεωρούμε ότι με τον τρόπο αυτό όχι μόνο δεν οδηγούμαστε στην επίλυση των υπαρχόντων προβλημάτων αλλά στον υπερδιπλασιασμό τους.  Οφείλουμε να επισημάνουμε το αξιόλογο έργο που επιτελείται σήμερα από τις Σχολικές Εφορείες, οι οποίες βρίσκονται αδιαλείπτως δίπλα στα σχολεία μας, επιδιώκοντας να επιλύσουν με τον καλύτερο και ταχύτερο δυνατό τρόπο τα προβλήματα που προκύπτουν καθημερινά.

 

Μέσω του προτεινόμενου Νομοσχεδίου προωθείται η μείωση του αριθμού των υπαρχόντων Δήμων και ως επακόλουθο η μείωση και των Σχολικών Εφορειών.  Κατά συνέπεια ο αριθμός των σχολείων που θα περιέλθουν στον τομέα ευθύνης του κάθε Δήμου θα είναι κατά πολύ πιο αυξημένος απ’ ότι ο αριθμός των σχολείων που έχει σήμερα υπό την ευθύνη της η κάθε Σχολική Εφορεία.  Για παράδειγμα ο Δήμος Λευκωσία θα έχει την επίβλεψη 120 περίπου σχολείων αντί 44, για τα οποία έχει σήμερα την ευθύνη η Σχολική Εφορεία Λευκωσίας. 

 

Η κάθε Σχολική Εφορεία με τον τρόπο που προτείνεται να λειτουργεί σύμφωνα με το νέο Νομοσχέδιο, παράλληλα και με το ρόλο της ως Δημοτικό Συμβούλιο, θα έχει να αντιμετωπίσει πλειάδα θεμάτων και προβλημάτων που παρουσιάζονται καθημερινά στα σχολεία και που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.  Γνωρίζοντας το όλο φάσμα λειτουργίας των Σχολικών Εφορειών πιστεύουμε ότι με το διττό ρόλο που θα κληθούν να διαδραματίσουν τα Δημοτικά Συμβούλια – Σχολικές Εφορείες δε θα είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν επιλύοντας τα καθημερινά ζητήματα που προκύπτουν στα σχολεία κατά τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό.  Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι το προτεινόμενο σύστημα είναι καταδικασμένο να αποτύχει και αυτό θα είναι σίγουρα εις βάρος της ομαλής λειτουργίας των σχολείων μας.

 

Καλούμε λοιπόν το Κράτος και ιδιαίτερα το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας αλλά κι όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς να επανεξετάσουν άμεσα το θέμα, μελετώντας σε βάθος όλα τα θέματα και προβλήματα που θα προκύψουν από την κατάργηση των Σχολικών Εφορειών με τη μορφή που λειτουργούσαν για εκατόν και πλέον χρόνια, πριν από την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

 

5 Νοεμβρίου 2019