Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Το Δ.Σ. του Κλάδου σε συνεδρίασή του στις 15/10/19 ανάμεσα στα θέματα που συζήτησε ήταν και το νέο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στα Δημόσια Νοσοκομεία με την Αυτονόμησή τους και τη σταδιακή εφαρμογή του ΓεΣΥ.

 

Δυστυχώς αυτό που διαπιστώνεται είναι η συνεχής υποβάθμιση των Δημ. Νοσοκομείων, χωρίς να διαφαίνεται η οποιαδήποτε προοπτική βελτίωσης της σημερινής εικόνας.

 

Μια από τις βασικές Αρχές εφαρμογής του ΓεΣΥ ήταν η ενδυνάμωση των Δημ. Νοσοκομείων ώστε να καταστούν ανταγωνιστικά σε περιβάλλον ελεύθερης αγοράς, αλλά κυρίως να αποτελούν τον βασικό πυλώνα εφαρμογής του ΓεΣΥ.  Όπως όμως αποδεικνύεται από τα γεγονότα, η πιο πάνω Αρχή εν τέλει δεν εφαρμόζεται.  Τα Νοσοκομεία έχουν αποδυναμωθεί, υποβαθμιστεί με κίνδυνο αντί Βασικός Πυλώνας να μετατραπούν σε «Φτωχό συγγενή».

 

Κύριο και βασικότερο αίτιο είναι η μαζική και συνεχής φυγή των γιατρών από τα Δημόσια Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας.  Η φυγή αυτή επηρεάζει άμεσα και καίρια τη λειτουργία των τμημάτων που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να παρατηρείται στα ΤΑΕΠ.

 

Η έλλειψη γιατρών αλυσιδωτά προκαλεί επιπτώσεις και στην εκτέλεση των καθηκόντων των νοσηλευτών, ο αριθμός των οποίων βρίσκεται σε οριακό σημείο.

 

Ένα άλλο σχετικό θέμα που επίσης απασχόλησε τη συνεδρία του Δ.Σ. είναι και το φαινόμενο της υποστελέχωσης σε συνάρτηση με την τακτική του Υ.Υ. να συνεχίζει την πρακτική της απόσπασης νοσηλευτικού προσωπικού για την κάλυψη διαφόρων αναγκών, που στις πλείστες των περιπτώσεων δεν εμπίπτουν στα νοσηλευτικά καθήκοντα.

 

Καλούμε το Υ.Υ. και τον ΟΚΥπΥ να επανεξετάσει στο σύνολό τους όλες τις διενεργηθείσες αποσπάσεις κι εκεί όπου αυτές δεν είναι αναγκαίες, να τερματιστούν.  Στις περιπτώσεις δε που η απόσπαση καθίσταται απαραίτητη, τότε θα πρέπει το κενό που δημιουργείται να πληρώνεται άμεσα. 

 

Για τα θέματα που θίγονται πιο πάνω καλούμε την Πολιτεία, τον Υπ. Υγείας, τη Διεύθυνση του ΟΚΥπΥ να εξαντλήσουν όλες τις πιθανές λύσεις που μπορεί να υπάρχουν για ενδυνάμωση των Δημ. Νοσοκομείων.  Αν η αποδυνάμωση των νοσοκομείων συνεχίσει με τους ίδιους ρυθμούς, τότε δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις βασικές Αρχές του ΓεΣΥ προσφέροντας αυτό που πολιτεία υποσχέθηκε στον κύπριο πολίτη με την εφαρμογή του, «αναβαθμισμένη», δηλαδή, «ποιοτική φροντίδα υγείας».

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο
Γενικού Νοσηλευτικού Προσωπικού