Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Από το Πληροφοριακό Δελτίο της EPSU

 

Ιρλανδία

Το προσωπικό του τομέα δημόσιας υγείας στην Ιρλανδία πραγματοποίησε απεργιακές κινητοποιήσεις για στήριξη του αιτήματος του για επίσπευση της συμμόρφωσης της κυβέρνησης με τη σύσταση του Εργατικού Δικαστηρίου για παραχώρηση στο προσωπικό του τομέα υγείας αυξήσεων απολαβών 6% μέχρι 13%. Το Δικαστήριο έκρινε ότι οι αυξήσεις αυτές είναι απόλυτα δικαιολογημένες με βάση την αξιολόγηση της εργασίας του προσωπικού αυτού.

Η κυβέρνηση αρνήθηκε να αποδεχθεί τα ευρήματα της αξιολόγησης της εργασίας των επηρεαζομένων οι οποίοι σε αντίδραση προς την κυβερνητική άρνηση προχώρησαν σε απεργιακές κινητοποιήσεις.

Το Εργατικό Δικαστήριο εισηγήθηκε επίσης διενέργεια αξιολογήσεων της εργασίας και του προσωπικού για το οποίο δεν έχουν διενεργηθεί τέτοιες αξιολογήσεις.

 

Γαλλία

Εννέα Γαλλικές δημοσιοϋπαλληλικές συνδικαλιστικές οργανώσεις της Γαλλίας επανέλαβαν για ακόμη μια φορά την αντίθεσή τους στα μέτρα που αποφασίστηκε να επιβληθούν για μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση μετά την έγκριση της σχετικής νομοθεσίας από τη Γερουσία.

Το Δημοσιοϋπαλληλικό Συνδικαλιστικό Κίνημα τονίζει ότι με την επιβολή των μέτρων που ψηφίστηκαν εγείρονται μεγάλες δυσχέρειες για την προστασία από το Συνδικαλιστικό Κίνημα των συμφερόντων των μελών τους λόγω της αποδυνάμωσης των διοικητικών επιτροπών και της κατάργησης των συλλογικών σωμάτων των αρμόδιων για θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία και για τις συνθήκες εργασίας. Το Δημοσιοϋπαλληλικό Συνδικαλιστικό Κίνημα τονίζει επίσης ότι τα μέτρα που εγκρίθηκαν θα οδηγήσουν σε αύξηση της προσωρινής απασχόλησης και σε μείωση της πρόσβασης σε μόνιμη απασχόληση και συνακόλουθα στην κατοχύρωση της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας.

Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις καλούν την κυβέρνηση να αρχίσει διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου και προετοιμάζονται για συλλογικές αποφάσεις για νέα διαβήματα στα οποία θα προβούν ειδικότερα για τα θέματα των αυξήσεων των μισθών και των συντάξεων.

 

Ιταλία

Η Ομοσπονδία Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων της Ιταλίας πραγματοποίησε απεργιακή κινητοποίηση των υπαλλήλων των κοινωνικών υπηρεσιών στη Νάπολη στα πλαίσια της διαμαρτυρίας κατά της άρνησης των τοπικών αρχών να επιλύσουν το πρόβλημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών. Επισημαίνεται ότι προσωπικό μόνο 126 ατόμων καλείται να εξυπηρετεί πληθυσμό πέραν του ενός εκατομμυρίου και η συνδικαλιστική πλευρά υπολογίζει ότι απαιτείται πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού 55 τουλάχιστον ατόμων.

Η επίσημη πλευρά δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε προσλήψεις μόνο 40 συνολικά προσώπων την περίοδο 2021-22, αριθμός που δεν επιλύει την υποστελέχωση, η οποία συνεχώς επιδεινώνεται.

Έντονες είναι επίσης οι διαφορές μεταξύ της δημοσιοϋπαλληλικής πλευράς και των αρχών λόγω της άρνησης τους να προχωρήσουν σε νέα συλλογική σύμβαση που θα καλύπτει επαγγελματικό και διοικητικό προσωπικό.

Η Συνδικαλιστική πλευρά ζητά κατοχύρωση της εκπροσώπησης της Συντεχνίας στις σχετικές διαπραγματεύσεις, περιφρούρηση μισθοδοσίας σε περίπτωση αναδόμησης των υπηρεσιών, συζήτηση και συμφωνία για μισθολογικές ρυθμίσεις και για το ωράριο εργασίας.

 

Ισπανία

Οι δημοσιοϋπαλληλικές συνδικαλιστικές ομοσπονδίες της Ισπανίας προετοιμάζονται για κινητοποιήσεις για να επιτύχουν ταχεία εφαρμογή της συμφωνίας που υπογράφηκε πριν δύο μήνες και δεν έχει ακόμη σημειωθεί οποιαδήποτε πρόοδος για εφαρμογή των ρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν και περιλαμβάνουν αυξήσεις απολαβών και καταβολή των οφειλόμενων αναδρομικών.