Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Grey Terrace - Καφεστιατόριο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Σε πρόσφατες δηλώσεις του στα ΜΜΕ σε σχέση με τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Γεωργιάδης, μεταξύ άλλων, ανέφερε τα ακόλουθα:

 • Εκτενής ήταν η διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους για την ετοιμασία των νομοσχεδίων, που αφορούν στη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας.
   
 • Ήταν μια πολιτική απόφαση ότι η διαβούλευση έπρεπε να ολοκληρωθεί. Δεν γίνεται να συζητούμε για πάντα.
   
 • Είναι σημαντικές οι αλλαγές που επέρχονται στη διαδικασία επιλογής των προϊσταμένων, των διευθυντικών στελεχών και των τμηματαρχών.
   
 • Αν η επιλογή των προϊσταμένων και των διευθυντών γίνεται απλώς «με τη σειρά» δηλ. με την επετηρίδα, έχεις το αποτέλεσμα που έχεις. Αν όμως προσαρμόσεις το σύστημά σου ούτως ώστε οι αξιολογήσεις να μην είναι ισοπεδωτικές «όλοι άριστοι», και αρχίσουμε να δίνουμε ευκαιρίες στους ικανότερους και όχι στους αρχαιότερους, θεωρώ ότι αυτό θα ήταν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. 

 

Απλή ανάγνωση των δηλώσεων του κ. Γεωργιάδη οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα ότι οι «διάφοροι εμπλεκόμενοι», που δεν τους κατονομάζει αλλά εμφανέστατα υπονοεί την ΠΑΣΥΔΥ και γενικότερα τους δημοσίους υπαλλήλους, δεν επιθυμούσαν την ολοκλήρωση της διαβούλευσης αλλά τη συντήρηση του υφιστάμενου συστήματος. Ως εκ τούτου και «για να μη συζητούμε για πάντα», όπως τονίζει, με δική του πρωτοβουλία λήφθηκε η πολιτική απόφαση που εξήγγειλε.

 

Μετά τις πιο πάνω παραπλανητικές δηλώσεις εύλογα τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα για τα οποία ο κ. Γεωργιάδης οφείλει εξηγήσεις:

1. Γιατί αποκρύβεται το γεγονός ότι τα νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση ήταν προϊόν κοινωνικού διαλόγου μεταξύ Κυβέρνησης και ΠΑΣΥΔΥ; 

2. Γιατί αποκρύβεται το γεγονός ότι η ΠΑΣΥΔΥ στη συνεδρία της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ) που πραγματοποιήθηκε στις 15.7.2015 απεδέχθη την τελική πρόταση της Κυβέρνησης για νέο σύστημα προαγωγών, σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης και νέο σύστημα κινητικότητας δημοσίων υπαλλήλων;

3. Γιατί αποκρύβεται το γεγονός ότι η ΠΑΣΥΔΥ απεδέχθη την κυβερνητική πρόταση για εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης από την 1.1.2017;

4. Γιατί ο κ. Γεωργιάδης, ως ο αρμόδιος Υπουργός, για σειρά ετών, δεν προέβη σε οποιαδήποτε ενέργεια ώστε να ψηφιστούν, το ταχύτερο δυνατόν, σε νόμο τα έξι Νομοσχέδια που κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων την 26.8.2016 υπό τη μορφή του κατεπείγοντος, για υλοποίηση της συμφωνίας που συνομολογήθηκε στην ΜΕΠ μεταξύ Κυβέρνησης και ΠΑΣΥΔΥ για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας;

 

Πληροφορούμε τον κ. Γεωργιάδη ότι αμέσως μετά την επίτευξη της υπό αναφορά συμφωνίας ο τότε Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης αφού έκανε λόγο για «ιστορική ημέρα για τη δημόσια διοίκηση», μεταξύ άλλων, ανέφερε τα ακόλουθα:

 • Μετά από εντατικό διάλογο, ο οποίος δεν διήρκεσε πάρα πολύ καιρό γιατί υπήρχε καλή θέληση και από τις δύο πλευρές έχουμε φτάσει σε μια δραστική συμφωνία όσον αφορά τη μεταρρύθμιση με την ΠΑΣΥΔΥ.
   
 • Η συμφωνία αφορά θέματα που συζητούνταν στην Κύπρο για δεκαετίες χωρίς να έχουν γίνει οι κατάλληλες τομές. Έχει συμφωνηθεί, η εισαγωγή ενός νέου συστήματος προαγωγών, με αντικειμενικά κριτήρια, με την εισαγωγή γραπτών εξετάσεων, με μοριοδότηση.
   
 •  Έχει συμφωνηθεί ένα νέο σύστημα κινητικότητας που θα βοηθήσει τη δημόσια υπηρεσία να καλύπτει τις ανάγκες με ένα ευέλικτο τρόπο, εκεί όπου προκύπτουν.
   
 • Έχει συμφωνηθεί ένα νέο σύστημα προαγωγών το οποίο θα ανταμείβει την αξία.
   
 •  Όλα αυτά έγιναν γιατί μπορέσαμε να μιλήσουμε σε ένα εποικοδομητικό κλίμα με τη συντεχνία των δημόσιων υπαλλήλων της Κύπρου.

 

Από πλευράς ΠΑΣΥΔΥ λέχθηκαν τα ακόλουθα:

 • Η θέση μας ήταν πάντα ότι μέσα από ένα καλόπιστο διάλογο μπορούν να βρεθούν λύσεις σε όλα τα προβλήματα.
   
 • Το θέμα της κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων, όπως και το θέμα των προαγωγών δεν είναι απλά θέματα.
   
 • Πράγματι έγινε μια εξαίρετη δουλειά από όλους όσους μετείχαν στη διαπραγμάτευση.

 

Τόσο οι δηλώσεις του κ. Πετρίδη όσο και οι δηλώσεις της ΠΑΣΥΔΥ αναφέρονται στο Δελτίο Τύπου του ΚΥΠΕ ημερομηνίας 15.7.2015.

 

Αξίζει να σημειωθεί περαιτέρω ότι στη Γενική Απόφαση του 53ου Συνεδρίου  της Οργάνωσης που πραγματοποιήθηκε στις 7.4.2016 στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας τονίστηκαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

«Σε σχέση με την προωθούμενη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας που εκκρεμεί υπό μορφή νομοσχεδίων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, το Συνέδριο εγκρίνει τους επί του προκειμένου χειρισμούς του Γενικού Συμβουλίου και εκτιμά ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε στη ΜΕΠ στις 15.07.2015 υπήρξε η καλύτερη δυνατή υπό τις περιστάσεις.

 

Το Συνέδριο εκφράζει την πεποίθηση ότι με τις προωθούμενες ρυθμίσεις επιτυγχάνεται ο στόχος του περαιτέρω εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα περιλαμβανομένων και των ζητημάτων της ενίσχυσης της κινητικότητας του προσωπικού, της ανάπτυξης και της πιο ορθολογικής και αξιοκρατικής μεταχείρισής του» (βλ. Έκθεση Πεπραγμένων Γεν. Συμβουλίου προς το 54ο Ετήσιο Συνέδριο 2017).

 

Μετά τα όσα αναφέρουμε ανωτέρω θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο Υπουργός Οικονομικών αφενός θα κατανοήσει τη δικαιολογημένη πικρία της ΠΑΣΥΔΥ και γενικότερα του δημοσιοϋπαλληλικού κόσμου από τις ατυχείς δηλώσεις του και αφετέρου ότι με νέες δηλώσεις θα αποκαταστήσει την πλήρη αλήθεια όσον αφορά τη συμβολή της ΠΑΣΥΔΥ στο θέμα της μεταρρύθμισης.