Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

ΑΡ. Προσφοράς 11/2019

 

Η Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.), ζητά προσφορές για ανακαίνιση/βελτίωση του κτηρίου του Επαρχιακού Γραφείου Λάρνακας, που βρίσκεται στην Οδό: Γωνία Κιλκίς/Κωστή Παλαμά, Λάρνακα.

 

Η κατηγορία του έργου είναι Οικοδομικό και κατατάσσεται στην Ε΄ τάξη, όπου οι όροι «Κατηγορία» και «Τάξη» έχουν την έννοια που αποδίδει σε αυτούς ο περί Εγγραφής & Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμος.

 

Τα έγγραφα του διαγωνισμού θα είναι διαθέσιμα για τους ενδιαφερόμενους από τις 14/10/2019 στα Κεντρικά Γραφεία της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. στη Λευκωσία, Λεωφόρος Δημοσθένη Σεβέρη 3, στο Λογιστήριο της Συντεχνίας – 3ος όροφος, τηλ. 22844461 – ή από τα Επαρχιακά Γραφεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λάρνακας, τηλ. 99648845.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 29/10/2019 στα Κεντρικά Γραφεία της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. στη Λευκωσία (στην πιο πάνω διεύθυνση) ή στα Επαρχιακά Γραφεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λάρνακας – τηλ. 99648845.

 

Οι προσφορές θα παραμείνουν σε ισχύ για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής τους.

 

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 99648845 (Γιαννάκης Φιλίππου) ή 99426103 (Γιώργος Ιωαννίδης) μεταξύ των ωρών 9.00 – 13.00.