Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Grey Terrace - Καφεστιατόριο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Με την ανακοίνωση των αποφάσεων του Διοικητικού Δικαστηρίου με τις οποίες κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι διατάξεις που αποτέλεσαν τη δικαιοδοτική βάση για τον περιορισμό της μισθοδοσίας και των συντάξεων των κρατικών υπαλλήλων, οι Εργοδοτικές Οργανώσεις σε πλήρη συντονισμό με το Υπουργείο Οικονομικών, απροκάλυπτα και προκλητικά με κάθε ευκαιρία στέλλουν προς κάθε κατεύθυνση το μήνυμα ότι δεν θα επιτρέψουν την εφαρμογή των αποφάσεων. Μεταξύ άλλων έγιναν οι ακόλουθες δηλώσεις:

 

Δηλώσεις Υπουργού Οικονομικών:

  • Θα στηθούν μπλόκα για εξουδετέρωση της απόφασης.
  • Θα τροποποιηθεί το περιβόητο Άρθρο 23 του Συντάγματος. 
  • Οι δικαστικές αποφάσεις αποτελούν το μεγαλύτερο δημοσιονομικό κίνδυνο που μπορεί να κλονίσει τη δημοσιονομική σταθερότητα.
  • Το κόστος για τα κρατικά ταμεία μπορεί να ανέλθει στα €3 δις.
     

Δηλώσεις ΟΕΒ:

  • Η απόφαση του δικαστηρίου δημιούργησε εφιαλτικά δεδομένα.
  • Αν επιβεβαιωθεί η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου θα οργώσουμε τον τόπο για να τροποποιηθεί το Σύνταγμα.

 

Οι πιο πάνω δηλώσεις πέραν του ότι συγκρούονται με το Άρθρο 30 (2) του Συντάγματος που διασφαλίζει το δικαίωμα για δίκαιη δίκη, είναι και παραπλανητικές. Το Άρθρο 30 (2) του Συντάγματος που αντιστοιχεί με το Άρθρο 6 (1) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών, συνιστά θεμελιώδη πτυχή και έκφραση της αρχής του κράτους δικαίου.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την παρεμπόδιση δικαστών κλπ. και την παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία το Άρθρο 122 του Ποινικού Κώδικα προνοεί τα ακόλουθα:

«122. Όποιος προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη-

(α) προορισμένη ή η οποία είναι ενδεχόμενο να αποτρέψει κάποιο πρόσωπο από το να ενεργήσει με οποιαδήποτε δικαστική ιδιότητα ή με οποιοδήποτε τρόπο ως συνήγορος, μάρτυρας ή διάδικος σε δικαστική διαδικασία

(β) προορισμένη ή η οποία είναι ενδεχόμενο να παρεμποδίσει ή με οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσει οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή οποιαδήποτε αστυνομική έρευνα που διεξάγεται με σκοπό έναρξης δικαστικής διαδικασίας ή έρευνα που διεξάγεται με βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου,

είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων.»

 

Τονίζεται περαιτέρω ότι το Άρθρο 30 (2) του Συντάγματος περιλαμβάνεται στο ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ και ως εκ τούτου έχει εφαρμογή το Άρθρο 35 του Συντάγματος που προνοεί τα ακόλουθα: «Αι νομοθετικαί, εκτελεστικαί και δικαστικαί αρχαί της Δημοκρατίας υποχρεούνται να διασφαλίζωσι την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος μέρους, εκάστη εντός των ορίων της αρμοδιότητος αυτής.»

       

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας τόνισε τα ακόλουθα:

«Εκκρεμούσης της εκδίκασης των εφέσεων των πρωτόδικων αποφάσεων αναφορικά με τις αποκοπές των μισθών και συντάξεων στο δημόσιο τομέα, δεν επιτρέπεται να γίνονται δημόσιες δηλώσεις, οι οποίες δυνατόν να θεωρηθούν ότι επηρεάζουν την έκβαση των υποθέσεων ή ασκούν πίεση επί του Δικαστηρίου.»        

 

Η πιο πάνω δήλωση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας είναι αυτονόητη και στέλλει τα κατάλληλα μηνύματα. Εξάλλου είναι και ο πλέον αρμόδιος να αξιολογήσει τα όσα λέγονται και γράφονται για το υπό αναφορά θέμα. Η δική μας πλευρά θα σεβαστεί απόλυτα τις υποδείξεις του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Άλλωστε από δικής μας πλευράς η μόνη δήλωση που έγινε και μάλιστα κατ’ επανάληψη ήταν ότι θα δεχθούμε με σεβασμό την όποια ετυμηγορία της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

 

Άραγε χρειάζεται να υπενθυμίσουμε στον κ. Γεωργιάδη τη νενομισμένη διαβεβαίωση που έδωσε ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, κατά την ανάληψη των καθηκόντων του ως Υπουργός Οικονομικών, για πίστη και σεβασμό στο Σύνταγμα και τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας; 

 

Τέλος όπως αναφέρεται ανωτέρω οι δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη όσον αφορά το κόστος για τα κρατικά ταμεία είναι παραπλανητικές. Εξ όσων γνωρίζουμε με βάση τις εκθέσεις των λειτουργών του Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου, σε περίπτωση που το σεβαστό Εφετείο επικυρώσει τις πρωτόδικες αποφάσεις το Κράτος θα υποχρεωθεί να επιστρέψει μόνο €40 εκατ., από τα €3 δις που παράνομα κατακρατήθηκαν από τους μισθούς και τις συντάξεις των κρατικών υπαλλήλων και συνταξιούχων. Μάλιστα καταρχάς ο ίδιος ο Υπουργός χαρακτήρισε την κατάσταση ως απόλυτα διαχειρίσιμη.