Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Ο Κλάδος Υπαλλήλων του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας εκφράζει θλίψη και δυσαρέσκεια για τον ανησυχητικό αριθμό των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων που έχουν συμβεί τους πρώτους οκτώ μήνες του 2019 και για τη γενικότερη αύξηση των ατυχημάτων σε εργαζόμενους. Η απώλεια της ανθρώπινης ζωής στον καθημερινό αγώνα για το μεροκάματο είναι τραγική, αφού προκαλεί αβάστακτο πόνο και μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις στις οικογένειες των θυμάτων. Ταυτόχρονα, επιφέρει φόβο και ανασφάλεια σε κάθε εργαζόμενο στην Κύπρο για τα επίπεδα ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας καθώς και στην κοινωνία μας, ευρύτερα.

 

Για τους Υπάλληλους του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και αρμόδιου για την επί παγκύπριου κλίμακας επιθεώρησης εργασίας οι προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στην Κύπρο, δεν είναι απλά μια τυπική εργασία, αλλά ένα λειτούργημα που αποσκοπεί στην προστασία του ύψιστου αγαθού, αυτού της ανθρώπινης ζωής,  της αρτιμέλειας και της υγείας του κάθε εργαζόμενου συνάνθρωπού μας.

 

Ο Επαγγελματικός Κλάδος των Υπαλλήλων τονίζει ότι για να ανακοπεί η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων στην Κύπρο επιβάλλεται όπως το Κράτος ενισχύσει άμεσα το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, αφού λάβει σοβαρή υπόψη τη σχετική μελέτη για την Οργάνωση και τη Στελέχωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο για την εύρυθμη λειτουργία του, χρειάζεται επιπρόσθετο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και τον απαιτούμενο εξοπλισμό και οχήματα. Με αυτή τη στελέχωση και ενίσχυση θα μπορέσει επιτέλους το προσωπικό να διενεργεί περισσότερες και αποτελεσματικότερες επιθεωρήσεις στους χώρους εργασίας σε παγκύπρια κλίμακα.

 

Ο Κλάδος τονίζει ότι μόνο με τη συχνότερη επιθεώρηση των χώρων εργασίας από τους Επιθεωρητές του Τμήματος θα επιτευχθεί η ουσιαστική συμμόρφωση των εργοδοτών με τη σχετική Νομοθεσία για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία και θα σωθούν ανθρώπινες ζωές στο μεροκάματο. Η ενδυνάμωση του Τμήματος θα επιφέρει βελτίωση στα επίπεδα Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας,  με μείωση του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων, των  επαγγελματικών ασθενειών και των επικίνδυνων περιστατικών που καταγράφονται κάθε χρόνο. Επίσης, η ενίσχυση του Τμήματος θα βοηθήσει στην υιοθέτηση της «κουλτούρας ασφάλειας και υγείας στην εργασία» από κάθε εργοδότη στον τόπο μας, με πολλαπλά οφέλη τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις στην Κύπρο.

 

Ο Επαγγελματικός Κλάδος Υπαλλήλων του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το Κράτος να ενεργήσει σήμερα, για να μπορεί ο κάθε εργαζόμενος να είναι σίγουρος ότι θα εκτελεί την εργασία του με υψηλά επίπεδα Ασφάλειας και Υγείας που καθορίζει η σχετική Νομοθεσία τα οποία  δικαιούται να απολαμβάνει  ο κάθε εργαζόμενος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

5 Σεπτέμβριου 2019

Διοικητικό Συμβούλιο

Κλάδου Υπαλλήλων Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας