Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στα πλαίσια της διαχρονικής συνεργασίας του Πανεπιστημίου Frederick με την Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων, το Πανεπιστήμιο Frederick προσφέρει τις πιο κάτω υποτροφίες στο προγράμματα σπουδών Τμήματος Νοσηλευτικής για την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020:

 

1. Παραχώρηση Υποτροφιών για Προπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας: 


Με αφορμή την ανακήρυξη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) το έτος 2020 ως «Έτος Νοσηλευτών Και Μαιών» και με την πεποίθηση ότι οι νοσηλευτές αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες του συστήματος υγείας, το Πανεπιστήμιο Frederick προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, υποτροφίες ύψους 30% για το πρώτο έτος φοίτησης στο Τμήμα Νοσηλευτικής.

Η υποτροφία αφορά παιδιά και συγγενείς πρώτου βαθμού των μελών της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ).

 

 

2. Παραχώρηση Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας:

 

(Α) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας»

Το Πανεπιστήμιο Frederick προσφέρει Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση Υπηρεσιών Μονάδων Υγείας με σκοπό την εξειδίκευση και προετοιμασία στελεχών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα Υγείας σε θέματα Health Management. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων μέσα στο δυναμικό και πολύπλοκο περιβάλλον του Τομέα της Υγείας καθώς και με την εφαρμογή του ΓεΣΥ, η στελέχωση τους από εξειδικευμένους στο σύγχρονο μάνατζμεντ λειτουργούς της Υγείας όλων των επιστημονικών κατευθύνσεων, αποτελεί βασική προϋπόθεση.

 

(Β) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Κοινοτική Φροντίδα Υγείας»

Το Πανεπιστήμιο Frederick προσφέρει Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Κοινοτική Φροντίδα Υγείας με δυο κατευθύνσεις: (Α) Γενική Οικογενειακή Φροντίδα Υγείας και (Β) Πρόληψη και Φροντίδα Τραυμάτων και οι δυο κατευθύνσεις είναι μοναδικές στην Κύπρο και Ελλάδα και συμβαδίζουν με τις προοπτικές εφαρμογής του Γε.Σ.Υ.

 

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλώ πατήστε στο όνομα της υποτροφίας που σας ενδιαφέρει.