Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Grey Terrace - Καφεστιατόριο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στις 28 Μαΐου σε συνεδρία της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού Αστυνομίας (ΜΕΠΑ) μετά από πολύχρονες συζητήσεις κατέστη δυνατή η επίτευξη της ιστορικής συμφωνίας για ικανοποίηση του διαχρονικού αιτήματος για εξομοίωση του ωραρίου εργασίας της Αστυνομίας με αυτό της Δημόσιας Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα στην προαναφερόμενη συνεδρία με την εκπροσώπηση της ΠΑΣΥΔΥ και της ηγεσίας του Κλάδου Μελών Αστυνομίας Κύπρου, μετά από αλλεπάλληλες διαβουλεύσεις προτάθηκε από τον Πρόεδρο της ΜΕΠΑ και Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης η ακόλουθη διευθέτηση:

(α) Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου ότι αναγνωρίζεται το δίκαιο του αιτήματος των μελών της Αστυνομίας για σταδιακή πλήρη εξομοίωση του ωραρίου εργασίας με αυτό της Δημόσιας Υπηρεσίας.

 

(β) Σταδιακή εξομοίωση του ωραρίου, μέσω μιας ρύθμισης που θα έχει καθορισμένο χρονικό ορίζοντα, ώστε η οικονομική επιβάρυνση των δημοσίων οικονομικών να είναι σταδιακή και ομαλή ως ακολούθως:

  (ι) Μείωση του εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας των μελών της Αστυνομίας κατά 30 λεπτά κατά το 2020, με παράλληλη δημιουργία στην Αστυνομία πενήντα (50) νέων θέσεων Αστυνομικών (Κλίμακα Α3-Α5-Α7) και είκοσι (20) νέων θέσεων ειδικών αστυνομικών (Κλίμακα Α1-Α2-Α5)

  (ιι) Περαιτέρω μείωση του εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας των μελών της Αστυνομίας κατά 60 λεπτά κατά το 2021 και κατά 60 περαιτέρω λεπτά κατά το 2022, οπότε θα επιτευχθεί η πλήρης εξομοίωση του ωραρίου.

  (ιιι) Οι όποιες ανάγκες για πρόσθετο προσωπικό που συναρτώνται με τη μείωση του ωραρίου εργασίας κατά τα έτη 2021 και 2022, θα εξεταστούν και θα αποφασιστούν στα πλαίσια σχετικής μελέτης που θα διεξαχθεί από ανεξάρτητο οίκο στη Δημοκρατία. Η αναφερόμενη μελέτη θα περιλαμβάνει και στοιχεία από τις εισηγήσεις των εμπειρογνωμόνων για τη νέα δομή της Αστυνομίας, η οποία θα αρχίσει να εφαρμόζεται το 2019 μέσα στο πλαίσιο της ολιστικής αναδιοργάνωσης, αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού της Αστυνομίας.

 

Η προαναφερόμενη πρόταση έτυχε μετά την επίδοσή της αυθημερόν ανάλυσης και εξέτασης από την ολομέλεια του Κλάδου Μελών Αστυνομίας Κύπρου στην παρουσία και της ηγεσίας της ΠΑΣΥΔΥ και εγκρίθηκε ομόφωνα. 

 

Μετά και την εξέλιξη αυτή η συμφωνία έτυχε της έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου στις 30 Μαΐου 2019 και το σχετικό Νομοσχέδιο θα προωθηθεί στη Βουλή για ψήφισή του σε Νόμο.

 

Να αναφέρουμε ότι από το 1978 η υπόλοιπη Δημόσια Υπηρεσία εργαζόταν 37½ ώρες εβδομαδιαίως με συνολικό ωράριο 1956 ώρες το χρόνο. Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ) ενέγραψε για πρώτη φορά το θέμα της εναρμόνισης στη ΜΕΠΑ το 1983. Μετά από 7 χρόνια διαβουλεύσεων και συγκεκριμένα το 1992 αφού σημειώθηκε διαφωνία στο πλαίσιο της Μικτής Επιτροπής το θέμα παραπέμφθηκε σε εξ Υπουργών Επιτροπή η οποία εισηγήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο όπως από την 1.1.1993 το ωράριο της Αστυνομίας μειωθεί από 42 σε 40 ώρες τη βδομάδα, με προοπτική να μειωθεί στις 37½ ώρες μέχρι το 1995 και έκτοτε το θέμα παρέμεινε σε εκκρεμότητα.

 

Δεδομένων των πιο πάνω η συμφωνία αυτή αποτελεί σταθμό σε σχέση με ένα από τα πλέον ζωτικά συμφέροντα και δικαιώματα των επηρεαζομένων μελών μας και δικαιολογημένα έχει δημιουργήσει αισθήματα απόλυτης ικανοποίησης στις τάξεις τους.