Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Οι Κλάδοι Νοσηλευτικού Προσωπικού της ΠΑΣΥΔΥ χαιρετίζουν τη Διεθνή Ημέρα Νοσηλευτών, που εορτάζεται από το 1965 σ’ όλο τον κόσμο τη 12η Μαΐου, επέτειο της γέννησης της Florence Nightingale, η οποία επηρέασε και σημάδεψε το σύγχρονο Σύστημα Υγείας, αφού το έργο της θεωρείται η απαρχή μιας νέας εποχής στην ιστορία της Νοσηλευτικής Επιστήμης.

 

Η μέρα για φέτος έχει ως θέμα «Νοσηλευτές: Μια φωνή που οδηγεί – Υγεία για όλους» όπως ορίστηκε από το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών, επιδιώκοντας να υπογραμμίσει τον κρίσιμο και καθοριστικό ρόλο που συντελούν οι Νοσηλευτές σε όλες τις βαθμίδες φροντίδας Υγείας, έχοντας πάντα στο επίκεντρο τον άνθρωπο και δρώντας με γνώμονα τις αξίες για προαγωγή της συνεχούς εξέλιξης.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μήνυμα «Υγεία για όλους» διατυπώθηκε για πρώτη φορά με τις κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές και δράσεις στη διακήρυξη «Alma-Ata» για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. «Υγεία για όλους» σημαίνει ότι η υγεία είναι προσβάσιμη από όλους. Η υγεία μέσα σε αυτό το πλαίσιο δηλώνει όχι μόνο τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών υγείας, αλλά μια πλήρη κατάσταση σωματικής και ψυχικής υγείας που επιτρέπει σε ένα άτομο να απολαμβάνει μια κοινωνικά και οικονομικά παραγωγική ζωή.

 

Η Υγεία, αποτελεί ένα από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος θα πρέπει να εξασφαλίζει το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να απολαμβάνει το υψηλότερο εφικτό επίπεδο σωματικής και ψυχικής υγείας, ενώ οι σύγχρονες πολιτικές υγείας θα πρέπει να παρέχουν τις συνθήκες, που θα επιτρέπουν την άσκηση αυτού του δικαιώματος.

 

Για την εξασφάλιση αυτού του δικαιώματος, εμείς, οι Νοσηλευτές, Γενικής, Ψυχικής Υγείας και Επισκέπτες/τριες Υγείας, ως συμβαλλόμενο Μέρος, έχουμε την υποχρέωση, να χαράξουμε την ανάλογη στρατηγική, που να περιλαμβάνει μέτρα πρόληψης, που θα πρέπει να ακολουθηθούν, ώστε να εξασφαλιστεί το μέγιστο επίπεδο υγείας του πληθυσμού. Εργαζόμαστε για την προώθηση της υγείας (πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση) του υγιούς ή ασθενούς ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας ευρύτερα. Διαδραματίζουμε σημαντικό ρόλο στην καθοδήγηση του ατόμου, έτσι ώστε να πετύχει και να διατηρήσει ένα υψηλό επίπεδο υγείας και ιδιαίτερη σημασία οφείλουμε να συνεχίσουμε να προσδίδουμε στην ανίχνευση των ασθενών στα πρώιμα στάδια της αρρώστιας συντελώντας στην έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία.

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Οι Κλάδοι Νοσηλευτικού Προσωπικού της ΠΑΣΥΔΥ είναι διαχρονικά στο πλάι σας και σας στηρίζουν. Είμαστε άλλωστε, όλοι συνεργάτες με ένα κοινό στόχο. Με την πεποίθηση ότι ανταποκρινόμαστε στις δικές σας προσδοκίες και προβληματισμούς και με τη βεβαιότητα της συνέχειας της αγαστής μας συνεργασίας, χαιρετίζουμε τη φετινή Διεθνή Ημέρα Νοσηλευτών με την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, για να επιτύχουμε το στόχο «Υγεία για όλους» μέσα στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων που επέρχονται στον τομέα της υγείας της χώρας μας.

 

 

Δ.Σ. Νοσηλευτικών Κλάδων ΠΑΣΥΔΥ
Λευκωσία, 12 Μαΐου 2019