Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Η ΠΑΣΥΔΥ δέχεται αιτήσεις για συμμετοχή στην Παιδική Κατασκήνωση Τροόδους.

 

Δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις κατασκηνωτικές περιόδους έχουν παιδιά, τα οποία κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019 φοιτούσαν από την Γ΄ μέχρι την ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού.

 

Το ποσό συμμετοχής για παιδιά μελών της ΠΑΣΥΔΥ είναι €80 (2ο παιδί €40, 3ο παιδί δωρεάν) και μη μελών ΠΑΣΥΔΥ είναι €120 (2ο παιδί €80, 3ο παιδί €40) και είναι πληρωτέο με την υποβολή της αίτησης.

 

Η αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί και να παραδοθεί στα Κεντρικά Γραφεία της ΠΑΣΥΔΥ, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2019.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Παιδική Κατασκήνωση Τροόδους πατήστε στον σύνδεσμο: http://www.pasydy.org/article.aspx?id=342&lang_code=GR

 

Email επικοινωνίας: thmichael@pasydy.org