Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Διοργανώθηκε και φέτος από τη ΣΕΚ στις 3 Απριλίου η καθιερωμένη εκδήλωση για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία που σηματοδοτεί τη συμμετοχή στη διεθνή εκστρατεία για ευαισθητοποίηση όλων των ενδιαφερομένων στη λήψη μέτρων για περιορισμό θανάτων και τραυματισμών από εργατικά ατυχήματα. 

 

Σε χαιρετισμό της στην εκδήλωση η Υπουργός Εργασίας κ. Ζέτα Αιμιλιανίδου επισήμανε ότι είναι πραγματικά λυπηρό και απαράδεκτο το γεγονός ότι στην εποχή μας άνθρωποι συνεχίζουν να χάνουν τη ζωή τους από αίτια που σχετίζονται με την εργασία τους. Και ενώ η ασφαλής και υγιής εργασία αποτελεί αναγνωρισμένο θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, τα στοιχεία σε παγκόσμιο επίπεδο δείχνουν ότι κάθε χρόνο εκατομμύρια άντρες και γυναίκες πεθαίνουν λόγω τραυματισμού στην εργασία ή επαγγελματικής ασθένειας. 

 

Ανέφερε η Υπουργός ότι στο πλαίσιο της προσπάθειας μείωσης των επαγγελματικών ασθενειών, οργανώθηκε και η εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για τη διετία 2018-2019 με θέμα τη Διαχείριση των Επικίνδυνων Ουσιών. Στόχος της εκστρατείας αυτής, στην οποία συμμετέχει ενεργά και η Κύπρος, είναι να αυξηθεί περαιτέρω η ευαισθητοποίηση για τους κινδύνους που προκαλούνται από τις επικίνδυνες ουσίες στους χώρους εργασίας. Παράλληλα η εκστρατεία στοχεύει στην προαγωγή της νοοτροπίας πρόληψης των κινδύνων μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης, στην οποία περιλαμβάνεται και η αντικατάσταση των επικίνδυνων ουσιών στους χώρους εργασίας με ουσίες λιγότερο επικίνδυνες. 

 

Μέσα στα πλαίσια αυτής της εκστρατείας ευαισθητοποίησης, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο επιβλέπει την εφαρμογή της νομοθεσίας, διεξάγει στοχευμένες επιθεωρήσεις σε χώρους παρασκευής, επεξεργασίας και αποθήκευσης χημικών ουσιών, με στόχο τη μείωση της έκθεσης των εργαζομένων σε επικίνδυνες χημικές ουσίες και την πρόληψη των επαγγελματικών ασθενειών που πιθανόν να προκληθούν.

 

Η κ. Αιμιλιανίδου τόνισε: Όλοι γνωρίζουμε ότι η πρόληψη είναι προτιμότερη από τη θεραπεία. Η εφαρμογή σε κάθε επιχείρηση ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας και της Υγείας, διασφαλίζει ακριβώς την εφαρμογή των κατάλληλων και επαρκών μέτρων πρόληψης και προστασίας. Τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία θέτουν το πλαίσιο για έναν συστηματικό τρόπο αναγνώρισης, αξιολόγησης και διαχείρισης των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια, μειώνουν την πιθανότητα πρόκλησης ατυχημάτων, ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων, βοηθούν στη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και βελτιώνουν τη συνολική επίδοση. 

 

Η εφαρμογή ενός τέτοιου Συστήματος συνεπάγεται τον εντοπισμό των κινδύνων καθώς και τον σχεδιασμό και τη λήψη μέτρων για μείωση ή εξάλειψή τους μέσω των γενικών αρχών πρόληψης. Οι αρχές αυτές ενδεικτικά περιλαμβάνουν την εκτίμηση και καταπολέμηση των κινδύνων στην πηγή τους, την αντικατάσταση του επικίνδυνου από το μη επικίνδυνο ή το λιγότερο επικίνδυνο, την προσαρμογή εργασίας στον άνθρωπο και την παροχή κατάλληλων οδηγιών. 

 

Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πρόσθεσε ότι το Υπουργείο της ως αρμόδιο για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, θέτει σε προτεραιότητα τα θέματα ασφάλειας και υγείας και ένας από τους πάγιους στόχους του είναι η διασφάλιση υγιών και ασφαλών συνθηκών για όλους τους εργαζόμενους. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται μεγάλη βαρύτητα στη συνεχή βελτίωση της συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους τους οποίους ανέκαθεν θεωρούσε συνεργάτες του. 

 

Είναι στο πλαίσιο αυτό άλλωστε που όλοι οι κοινωνικοί εταίροι έχουν συνυπογράψει την Εθνική Στρατηγική για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2013-2020, βασικός πυλώνας της οποίας είναι η προώθηση εθνικής νοοτροπίας ασφάλειας και υγείας, η οποία θα βοηθήσει στη δημιουργία ενός κατάλληλου και επαρκούς εργασιακού περιβάλλοντος που να διασφαλίζει τη ζωή, την αρτιμέλεια, την υγεία και την ευημερία των εργαζομένων. 

 

Στην εκδήλωση που περιλάμβανε άναμμα λαμπάδας για τα θύματα Εργατικών Ατυχημάτων και Επαγγελματικών Ασθενειών συμμετείχε η ΠΑΣΥΔΥ και άλλες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις όπως και το ΚΕΒΕ και η ΟΕΒ.
Στιγμιότυπο από την εκδήλωση: