Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Με έκπληξη ενημερωθήκαμε για το περιεχόμενο των θέσεων της ΠΑΣΥΚΙ επί του Ενιαίου Πλαισίου Οργάνωσης Νοσοκομείων και μονάδων ΟΚΥπΥ, τις οποίες θα μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε ως το λιγότερο ατυχείς, ατεκμηρίωτες, προσβλητικές και υποτιμητικές.

 

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική, διαχρονικά η Νοσηλευτική – Μαιευτική φροντίδα προσφέρεται στους ασθενείς παράλληλα με την ιατρική φροντίδα και σε πάμπολλες περιπτώσεις προσφέρεται και αυτόνομα, σύμφωνα με τα Νοσηλευτικά – Μαιευτικά πρωτόκολλα.

 

Μέσω συνεχούς επιμόρφωσης και εκπαίδευσης του Νοσηλευτικού – Μαιευτικού προσωπικού, το επάγγελμα έχει αναβαθμιστεί και έχει καταστεί αυτόνομο.  Γι’ αυτό εξάλλου υπάρχει και νομοθετική ρύθμιση του επαγγέλματος, νοσηλευτική δεοντολογία, μητρώο εγγραφής καθώς και νοσηλευτική ιεραρχία, διοίκηση και διεύθυνση.

 

Το Νοσηλευτικό – Μαιευτικό προσωπικό σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αποδεχτεί την κατάργηση της διοικητικής του αυτονομίας και οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσής της θα μας βρει κάθετα αντίθετους.

 

Είμαστε βέβαιοι ότι οι θέσεις και απόψεις που εκφράστηκαν, δεν αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των ιατρών και καλούμε την ΠΑΣΥΚΙ όπως ανασκευάσει τις ατυχείς προαναφερόμενες θέσεις.

 

Από τα Δ.Σ. των Κλάδων
Γενικού Νοσηλευτικού Προσωπικού
και Νοσηλευτικού Προσωπικού Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας