Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Grey Terrace - Καφεστιατόριο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στο πλαίσιο του Έργου Προώθησης του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ), σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ), προσφέρει από τον Σεπτέμβριο 2017 δωρεάν Εργαστήρια για την εκμάθηση σημαντικών συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως η Διαδικτυακή Πύλη Αριάδνη, το TaxisNet και το Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και προγράμματα κατάρτισης για την απόκτηση βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων.

 

Στα προγράμματα αυτά καλύπτονται, μεταξύ άλλων, η χρήση του διαδικτύου και οι βασικές εφαρμογές του, η ΜS Word, η MS Excel και η Ασφάλεια Δεδομένων. Για την περίοδο 1/9/2017 μέχρι 31/12/2018 έχουν πραγματοποιηθεί 181 Εργαστήρια Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διάρκειας 4 ωρών σε όλες τις πόλεις, στα οποία συμμετείχαν 2513 άτομα. Για την ίδια περίοδο έχουν γίνει 83 προγράμματα εκμάθησης βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων, διάρκειας 24 ωρών, στα οποία συμμετείχαν 1013 άτομα. Επιπλέον το 2018 πραγματοποιήθηκαν 24 προγράμματα κατάρτισης για πρόσωπα Τρίτης Ηλικίας (άνω των 65 ετών) σε περιβάλλον Windows, Android και ΙΟS, στα οποία συμμετείχαν 302 άτομα της ηλικιακής αυτής ομάδας. Επιπλέον, το 2018 οργανώθηκαν 14 προγράμματα για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, στα οποία συμμετείχαν 215 άτομα.

 

Στο πλαίσιο του ιδίου έργου το έτος 2018 προσφέρθηκε συμβουλευτική καθοδήγηση σε 100 οργανισμούς (επιχειρήσεις, κοινοτικά συμβούλια, δημαρχεία και άλλους φορείς) με επιτόπιες επισκέψεις με στόχο την περαιτέρω αξιοποίηση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και γενικότερα του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Πραγματοποιήθηκαν επίσης 30 παρουσιάσεις σε Δημαρχεία / Κοινότητες και άλλους φορείς για το θέμα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τις οποίες παρακολούθησαν 400 άτομα.

 

Τα Εργαστήρια και Προγράμματα κατάρτισης που προσφέρονται δωρεάν σε όλες τις πόλεις από το Κέντρο Παραγωγικότητας, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, θα συνεχιστούν καθόλη την διάρκεια του 2019. Τα Προγράμματα/Εργαστήρια απευθύνονται τόσο σε στελέχη επιχειρήσεων όσο και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Σε όλους τους συμμετέχοντες που συμπληρώνουν με επιτυχία τα προγράμματα δίνεται πιστοποιητικό συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή μέσω της ιστοσ. http://www.kepa.gov.cy/Mathisi/eskills ή στα τηλ. 24812430, 25873588 και 22806114.