Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Με την εκπνοή της περιόδου των διακοπών επανήρχισε και το πρόγραμμα των δοκιμών της Χορωδίας ΠΑΣΥΔΥ, που πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη στις 6.30 - 8.00 μ.μ.

Στη Χορωδία μας υπάρχουν θέσεις για ανδρικές φωνές και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ αποτείνονται στις συναδέλφους Νάσω Κασουλίδου στο τηλέφωνο 22844457 και Στάλω Μιχαήλ στο τηλέφωνο 22844449. Η επιλογή θα γίνει από τη Μαέστρο της Χορωδίας κα Μάρω Μήτσα.